Executive Management

Layered presentation

Veel kleine en middelgrote ondernemingen zijn gefocust op de dagelijkse operatie. De aandacht voor wat niet vandaag maar morgen nodig is, gaat veelal verloren met de waan van de dag. Het korte termijn denken is verklaarbaar, want niet zelden ligt de focus op de korte-termijn financiële resultaten. Of wordt uw dagelijks leven beheerst door een aaneenschakeling van incidenten en ad-hoc vragen die op uw bureau belanden.

Het potentieel van een onderneming, gebaseerd op het menselijk kapitaal in de onderneming, de diensten, producten en markten is vaak groter dan men zelf realiseert. In het ergste geval heet dat tunnelvisie. Positiever klinkt al een gebrek aan tijd en capaciteit.

De effecten van tunnelvisie en/of een gebrek aan tijd zijn, weet iedere ondernemer, een bedreiging voor het succes tot zelfs de continuïteit van de onderneming. Zowel in de dienstensector als in de maakindustrie en de handelssector. Medewerkers, klanten, investeerders; iedereen verwacht een visie, een strategie en een zekere mate van continue vernieuwing.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen samen met u een strategie ontwikkelen voor de komende jaren. Samen brengen we kansen, bedreigingen en ambities in kaart en definieren we wat nodig is om een vast te stellen punt op de horizon te bereiken.

Wanneer u zich wilt ontworstelen aan uw operationele werkzaamheden om u meer te concentreren op meer strategische activiteiten, of u wilt zich tijdelijk concentreren op een aantal belangrijke projecten, dan kunnen wij tijdelijk uw (senior) managementpositie(s) invullen.

Wij kunnen voor u het project- of programmamanagement verzorgen van strategisch belangrijke projecten op de gebieden ICT, Media, Logistiek en Supply Chain Management.

Wanneer een bepaalde dienst of productgroep achterblijft in termen van marktaandeel, verkoopresultaten of wanneer u nieuwe kansen ziet maar niet omgezet krijgt in concrete stappen voorwaarts, onderzoeken wij graag samen met u wat de oorzaken zijn. En belangrijker, hoe we dit ten positieve kunnen keren. Anders dan vele adviesburo's leveren wij niet louter een vuistdik rapport op, maar kunnen hands-on en waar nodig participerend met de uitkomsten aan de slag tot het gewenste resultaat bereikt is of in zicht komt.

1   Interim management, Project- en Programma Management.

2   Advies voor startende ondernemingen en ondernemingen in de tweede fase.

3   Participatie.