Human Resource Management

Layered presentation

Human Resource Management is sterk aan verandering onderhevig. Meer dan ooit dient HR te bewijzen dat haar initiatieven direct of indirect bijdragen aan de winstgevendheid van de onderneming. De personeelsafdeling moet stoppen met navelstaren en dus stoppen met het eindeloos initiëren van projecten waar de lijnorganisatie én geen tijd voor heeft én waar je het strategisch belang van kunt afvragen. HR-afdelingen die druk doende zijn zich om te vormen tot zogenaamde business partners denken op de goede weg te zijn. Niets in minder waar; men creëert met alle goede bedoelingen, bewust of onbewust, een interne klant-leveranciersrelatie. Men formaliseert haar eigen positie en maakt het zich daarmee alleen maar nog lastiger.

De HR-professional moet zich bezig houden met existentiële vragen: hoe gaan we om met krapte op de arbeidsmarkt? Wat maakt ons aantrekkelijk als werkgever? Hoe gaan we om met mobiliteit en flexibele arbeid? Wie en wat draagt bij aan de strategische doelstellingen van de onderneming en hoe pas ik competentiemanagement toe in die context? Hoe stimuleer ik productiviteit? Waar zit mijn talent, hoe benut ik dat, waardeer ik dat en hoe houd ik talent vast voor mijn organisatie?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen uw strategisch personeelsbeleid voor de komende jaren te formuleren en/of te toetsen. Met een helder omschreven beleid neemt u uw personeelsafdeling mee in de strategie, de doelstellingen voor de periode die u kunt overzien. Projecten kennen weer een doel, en de organisatie weet welk doel ieder project dient. Het beleid is integraal, zodat alle bedrijfsonderdelen dezelfde uitgangspunten hanteren. Het werk van de HR-afdeling kent (weer) toegevoegde waarde en geniet een groter draagvlak.

Wij kunnen u helpen met productiviteitsvraagstukken. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld competentiemanagement en teamontwikkeling. Weet u waarom bepaalde afdelingen een sterke performance kennen, en waarom andere afdelingen naar uw gevoel beter zouden kunnen presteren? Werken uw mensen strikt binnen hun functieomschrijving of wordt talent herkend en voldoende benut?

Wij kunnen tijdelijk medior en senior HR-posities invullen. Zowel in de operatie als op projectbasis. Zowel op managementposities als adviesfuncties. Onze consultants zijn veelal zelf (HR-)ondernemer en begrijpen dus als geen ander de personele uitdagingen van de ondernemer.

Een dynamische markt vraagt om flexibiliteit en reactievermogen. Maar zit u niet teveel vast aan ooit verworven rechten. Aan een salarishuishouding dat in vervlogen tijden is samengesteld? Wij kunnen u helpen uw functiegebouw en functiewaarderingen te toetsen en op verantwoorde wijze aan te passen.

Veel ondernemingen drijven op de specialistische kennis van een beperkt aantal functionarissen. Wij helpen u graag met een onderschat onderdeel op het gebied van HR: retentiemanagement en employer branding.

Is in uw organisatie beloning en performance sterk aan elkaar gekoppeld? En leidt dat ieder jaar weer tot eindeloze discussies tussen u, managers en medewerkers? Kunt u onderbouwen waarom de ene medewerker beter presteert dan een ander? Wij kunnen u adviseren hoe u om kunt gaan met Performance Management en kunnen desgewenst uw performance management cyclus herdefiniëren. Niet zelden een intensieve operatie die, mits goed uitgevoerd, u ruimschoots wordt terugbetaald in de vorm van een betere medewerkerstevredenheid, productiviteit en retentie.

1   Strategisch HR-Advies, strategische personeelsplanning.

2   Interim HR-Management- en Advies.

3   Functiewaardering, Retentiemanagement, Competentiemanagement.

3   Performance Management, Employer Branding.

1   Hoedemaker Advies