Start-up

Layered presentation

De geschiedenis kent vele succesverhalen van ondernemers die beginnend vanuit hun zolderkamer een succesvol bedrijf hebben opgezet. Er zijn evenzoveel ondernemers die vanuit een bestaande onderneming nieuwe ondernemingen starten. Er is enorm veel documentatie aanwezig om een bedrijf te starten. Van fiscale tips tot templates voor ondernemingsplannen en overeenkomsten. Wie begint met een nieuwe onderneming doet er vanzelfsprekend verstandig aan, zich goed voor te bereiden en niet bang te zijn hulp van ervaren, onafhankelijke ondernemers in te schakelen. Die onafhankelijkheid is belangrijk, want de accountant, de fiscalist en de advocaat willen allemaal graag dat je ook in de toekomst diensten bij ze afneemt.

Een goede bedrijfsadviseur is zelf ondernemer en denkt niet alleen aan risicobeheersing maar vooral ook in kansen en mogelijkheden. Hij heeft gevoel voor ondernemerschap; productontwikkeling, marketing, juridische zaken, internationale handel, prijsstrategie, financiering, beloningsbeleid en verkoopstrategie. Een goede adviseur helpt je van begin af aan om verstandige keuzes te maken en kan je helpen met waardevolle netwerkcontacten. Heb je naar eigen gevoel alles op de rit? Dan kan het geen kwaad je strategie periodiek te laten toetsen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij kunnen samen met u een strategie ontwikkelen als onderdeel van uw ondernemingsplan. Samen brengen we kansen, bedreigingen en ambities in kaart en definieren we wat nodig is om een vast te stellen punt op de horizon te bereiken. Denkt u financiering nodig te hebben? Dan kunnen wij u adviseren én in contact brengen met financiers.

Wij kunnen uw ondernemingsplan toetsen op (financiële) haalbaarheid en een risicoanalyse uitvoeren op basis van de uitgangspunten in uw plan.

Het spreekt voor zich dat het vastleggen van afspraken zowel bij de start van de onderneming als in de uitvoering van groot belang is. Waar belangen, verantwoordelijkheden en ambities in beginsel met enthousiasme worden gedeeld, kan dit later veranderen. Wij kunnen u ondersteunen bij het maken of toetsen van alle overeenkomsten die relevant zijn voor uw ondernemingsstructuur: van managementovereenkomst tot aandeelhoudersovereenkomst. Van garantiebepalingen tot distributeursovereenkomst. Van raamcontracten tot inhuurovereenkomsten.

Ondernemen is op de eerste plaats leuk. Wij laten u dan ook graag ondernemen. Dagelijks zult u keuzes en afwegingen moeten maken en knopen moeten doorhakken. Wij kunnen u op ad-hoc basis bijstaan met raad en daad, zonder op uw stoel te gaan zitten. Een prettig gevoel om een vast klankbord te hebben op het moment dat u dat nodig acht.


Wanneer een bepaalde dienst of productgroep achterblijft in termen van marktaandeel, verkoopresultaten of wanneer u nieuwe kansen ziet, maar niet omgezet krijgt in concrete stappen voorwaarts, onderzoeken wij graag samen met u wat de oorzaken zijn. En belangrijker, hoe we dit ten positieve kunnen keren. Anders dan vele adviesburo's leveren wij niet louter een vuistdik rapport op, maar kunnen hands-on en waar nodig participerend met de uitkomsten aan de slag tot het gewenste resultaat bereikt is of in zicht komt.

Wij ontwikkelen en implementeren voor u alle marketing- en sales materialen. Van logo tot website. Van web shop tot briefpapier. Van brochure tot presentatie-templates. Wij bieden u de hoogste kwaliteit in creative design tegen een betaalbare prijs. Wij werken met ervaren designers, tekstschrijvers en ontwikkelaars om uw startende onderneming een gezicht te geven. Ook hier verschillen wij met vele andere adviesburo's.

Wanneer ondanks onze aantrekkelijk propositie uw budget ontoereikend is denken wij graag mee over alternatieven, bijvoorbeeld in de vorm van participatie. Wanneer één van uw verkoopkanalen het Internet is, kunnen wij bijvoorbeeld niet alleen de ontwikkeling, maar ook het beheer en onderhoud van uw content uitvoeren op basis van een beperkte investering van u in combinatie met een provisiemodel. U kunt zich dan concentreren op het echte ondernemen.

1   (Management) Advies voor startende ondernemingen.

2   Participatie.

3   Marketing - en Sales Support.

4   Media Development, Creative Design.

5   HRM-Support.